augustus 14, 2015 Admin

Wanneer is iets Voodoo Marketing?

Om te beoordelen of iets voodoomarketing is hanteren wij 5 vragen als criteria:

  1. Wordt de methode bewust en met intentie ingezet?
  2. Hoe open of verborgen is de methode?
  3. In welke mate respecteert de beïnvloeder de vrije keus/wil van zijn klanten/burgers?
  4. Brengt het gedrag van de beïnvloeder (dan wel het nalaten van gedrag) schade toe aan consumenten?
  5. In welke mate richt de beïnvloeding zich op zwakkere groepen?

Is voodoo-marketing altijd erg? Of hangt het ook van het doel af waarvoor het gebruikt wordt? En wat nou als het voodoo-marketing blijkt te zijn, maar men niet de intentie had om dat toe te passen?

Iets is voodoo-marketing als er een verborgen methode wordt toegepast, er minder respect voor de vrije wil is, het schade tot gevolg heeft en helemaal als het gericht is op zwakkeren. De intentie maakt het alleen maar erger. Daarom spreken we van eerstegraads voodoomarketing (zonder intentie) en tweedegraads voodoomarketing (met intentie). Eigenlijk net zo als bij brandwonden. Als er geen schade is, kan het dus ook geen voodoo-marketing zijn. Het kan dan minder respectvol zijn vanwege de methode, maar dat alleen maakt het nog geen voodoo. En dat brengt ons bij het doel van de methodes. Daarbij houden wij ons ook even vast aan het advies dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid aan de regering gaf inzake nudging. Als het om een groter doel gaat, mag het “mits het geen controversiële kwesties betreft, voldoende transparantie wordt betracht en de gebruikelijke rechtsstatelijke aspecten worden meegewogen” zie noot 151 in ons boek.

Hierbij geldt dan dat er controle op is en er transparant gehandeld wordt. Grote vraag voor ons is dan hoe dat geregeld is bij de commerciële toepassing van allerlei verborgen methodes. En met name wat er met privacygevoelige informatie op internet gebeurt. Zijn wij als maatschappij daar bewust genoeg mee bezig? Hebben we als bedrijven, adviseurs en wetenschappers dit soort zaken genoeg in het vizier? En bekijken we de boel wel genoeg vanuit het belang van de klant, consument en burger? En hoe leren wij onze kinderen hiermee omgaan?