Verdorven verleiders in BCC webshop

Screen Shot 2015-08-24 at 20.50.24

Mooi voorbeeld van de Anchoring methode op de BCC webshop. Een extreem dure telefoon als eerste laten zien waardoor de anderen goedkoper lijken. Voodoo-Marketing dus. In dit geval compleet geautomatiseerd aangestuurd door een verborgen algoritme dat kijkt naar welke psychologische beïnvloeding tactiek jij het meest gevoelig voor bent.

Manipulatie Nicotine gehalte in Sigaretten ?

Nicotine is de verslavende stof in sigaretten. Op een gegeven moment werd het bewijs geleverd dat de industrie bezig was met het bewust manipuleren van het nicotine gehalte in sigaretten. Vermoedens waren zeer ernstig van aard.En uitgesproken door niet de minste want Dr. Kessler was de baas van de Food and Drug Administration onder zowel President Bush als Clinton.
Screen Shot 2015-08-18 at 22.38.49

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/settlement/interviews/kessler.html

Wanneer is iets Voodoo Marketing?

Om te beoordelen of iets voodoomarketing is hanteren wij 5 vragen als criteria:

  1. Wordt de methode bewust en met intentie ingezet?
  2. Hoe open of verborgen is de methode?
  3. In welke mate respecteert de beïnvloeder de vrije keus/wil van zijn klanten/burgers?
  4. Brengt het gedrag van de beïnvloeder (dan wel het nalaten van gedrag) schade toe aan consumenten?
  5. In welke mate richt de beïnvloeding zich op zwakkere groepen?

Read more

Vragen of Boekingen?